Mijn werkwijze

Zelf vergelijk ik mijn werk vaak met schilderen. Ik begin met een blanco doek. De verf en kleuren krijg ik door u aangereikt. Ik laat deze op me inwerken en zet vervolgens ‘iets’ op het doek. Dat 'iets' is de vorm en inhoud van de afscheidsdienst. Het schilderij wordt tijdens de dienst door ons gezamenlijk onthuld en neemt u na afloop mee naar huis. Hopelijk als een waardevolle herinnering aan een mooi afscheid.

Het eerste contact
Bij het overlijden van een dierbare komt veel kijken. In een korte tijd moet veel geregeld en besloten worden. Een uitvaartverzorger ondersteunt en begeleidt u daarbij. Hij of zij plant en regelt vaak de eerste dag na het overlijden samen met u de gehele of een groot deel van de uitvaart, van rouwbrieven tot koffietafel of borrel. Om inhoud en vorm te geven aan de afscheidsdienst schakelt de uitvaartverzorger steeds vaker een ritueelbegeleider in,  maar u kunt mij ook rechtstreeks benaderen. Samen maken we vervolgens een afspraak om met elkaar rond de tafel te zitten. 

 

Het voorgesprek
Meestal kom ik de dag nadat u met de uitvaartverzorger de uitvaart doorgesproken heeft bij u langs. We maken dan kennis en praten uitgebreid over uw overleden dierbare. Wie was uw echtgenoot of echtgenote, vader of moeder, broer of zus? Wat maakte hem of haar zo bijzonder? En wat heeft hij of zij voor u betekend? De antwoorden op deze vragen vormen de bouwstenen voor een uniek, persoonlijk afscheid. Samen met u zoek ik naar woorden, beelden, rituelen en muziek om inhoud en vorm te geven aan de afscheidsdienst. Ook bepalen we tijdens dit gesprek in hoofdlijnen wie wat doet in voorbereiding op en tijdens de dienst.


De voorbereidingen
Na het voorgesprek ontvangt u van mij snel een eerste opzet van het draaiboek voor de afscheidsdienst. Dit is een beknopt overzicht van de verschillende onderdelen van de dienst, in de juiste volgorde, met een inschatting van de tijd per onderdeel en wie het onderdeel voor rekening neemt. Dit draaiboek kan de daaropvolgende dagen nog gewijzigd worden, maar in basis is het de blauwdruk voor de afscheidsdienst.


Tot een dag voor de uitvaart hebben we dagelijks regelmatig over en weer contact om het geheel verder in te vullen. Er worden teksten geschreven, muziek uitgezocht, fotopresentaties gemaakt, et cetera. De dag voor de uitvaart ontvangt u van mij de inhoud van de gehele dienst. Eventuele laatste aanpassingen doen we meteen nog. Zo weten we zeker dat het juiste gezegd wordt en kunt u zich hierop voorbereiden.


De dag van de uitvaart
Vaak is direct voorafgaand aan de uitvaart, op de dag zelf of een dag daarvoor, gelegenheid voor mensen om afscheid te nemen van de overledene en de familie te condoleren. Daarna wordt de kist door de naaste familie gesloten of de overledene toegedekt. In overleg met u en/of de uitvaartverzorger kan ik daar bij aanwezig zijn, om een laatste gedicht voor te lezen of er gewoon voor u te zijn. Geeft u het gerust aan als u dat prettig vindt.

 

Op de dag van de uitvaart zelf ben ik tenminste een half uur voorafgaand aan de afscheidsviering op locatie aanwezig om de laatste voorbereidingen te treffen, beeld en geluid te testen en samen met de uitvaartverzorger ervoor te zorgen dat alles tijdig gereed is voor aanvang. Mocht er nog wat zijn, bekijken we samen hoe we dat nog in of aan kunnen passen.

 

Indien van toepassing en gewenst begeleid ik na afloop van de viering uw dierbare samen met u naar de begraafplaats of -indien de viering elders plaats vindt- naar het crematorium.

Na de uitvaart
Een paar weken na de uitvaart kom ik -opnieuw indien u dat prettig vindt- graag nog een keer bij u langs om te kijken en te horen hoe het met u gaat. Uiteraard praten we dan na over de dag van het afscheid. Ook hoor ik graag hoe u en de andere aanwezigen het afscheid hebben ervaren en of ik nog iets voor u kan betekenen.

 

robvantilburg.com | ritueelbegeleiding bij afscheid

 

A:  John F. Kennedylaan 6, 4811 ET  Breda

M: +31 (0)6 1430 6565

E:  rob@robvantilburg.com

I:   www.robvantilburg.com


Powr.io content wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op het cookiebeleid (functioneel en marketing) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Powr.io en de content te bekijken. Je kunt hierover meer lezen in de privacyverklaring van Powr.io.